Hoppa till huvudinnehåll

Om Företagsparken

Flygstadens företagspark har funnits och förädlats sedan slutet av 1990-talet. Många av de hyresgäster som flyttade in i det första skedet finns kvar idag och har utvecklats tillsammans med oss. Det mångsidiga lokalutbudet gör att vi har en spännande mix av tillverkande företag och tjänsteproducenter. De branscher som finns representerade i våra lokaler är till exempel träindustri, utbildning, bevakning, bygg, IT, fastighetsservice- och underhåll, lokalvård, kemi och vägunderhåll. Till detta kommer flera offentliga aktörer med kundtjänst- och arkivverksamhet.

Hela området är inhägnat och är bevakat vilket förutom att bidra till trygghet även gör området väl anpassat för känsliga verksamheter med säkerhetskrav.

Den varierande företagsfloran speglar det mångsidiga och anpassningsbara fastighetsbeståndet. Här finns hela bredden från enskilda kontorsrum, via verkstadslokaler, till stora hangarer. Detta gör att expansionsmöjligheterna inom området är mycket stora.

Företagen inom parken har ett gott samarbete med utbyte av tjänster sinsemellan. Detta förhållningssätt genomsyrar hela Söderhamn med sitt omvittnat goda företagsklimat och friska entreprenörsanda.

Våra hyresgäster lyfter ofta fram fördelarna med att verka i en levande företagspark där en huvudaktör står för totalservicen och där all infrastruktur finns på plats och är i toppklass. Flygstadens egen personal har kompetens inom allt som krävs för service, underhåll, anpassning och utbyggnad av fastigheter. I vår stab finns såväl snickare, elektriker, rörmokare som fastighetsskötare. I händelse av akuta situationer finns denna fastighetsservice tillgänglig dygnet runt, året om.

Vägnätet är generöst utbyggt med separat infart till området för de tunga transporterna. Vintertid sköts snöröjning och sandning oberoende av externa aktörer vilket garanterar snabb och effektiv service. Förutom kompletta vatten-, avlopps- och telenät finns bredbandsanslutning via fibernät som omfattar de flesta byggnaderna på området. Ur ett logistikperspektiv är Flygstaden en mycket attraktiv etableringsplats. Inom några kilometers radie från området finns flera hamnar (däribland Orrskär, Norrlandskustens enda isfria djuphamn), Ostkustbanan och den plats där Bergslagsdiagonalen ansluter till E4. Tack vare den mötesfria E4 och järnvägen med snabbtåg kan gods- och persontransporter nå Arlanda-Stockholm-Mälardalen inom två timmar. Sammantaget gör detta att en lokalisering här är mycket kostnads- och tidseffektiv.

Tack vare att området är planerat och byggt för utrymmeskrävande flygverksamhet finns stora öppna ytor med gott om manöverutrymme och plats för godshantering. Här finns inga smala passager och tidskrävande, trånga infarter till lastbryggor.

Allt detta finner du i en naturskön parkliknande miljö.

Söderhamn ligger vid havet i det vackra Hälsingland. Med tåg eller E4 tar vi oss till och från Stockholm och Mälardalen på två timmar. Välkommen du med!

  • Utmärkt logistikläge
  • Flexibla lokaler med dygnetrunt-service
  • Gott samarbetsklimat
  • Inhägnat och bevakat område

Kontakta oss för etablering på Flygstaden.