Hoppa till huvudinnehåll

Flygmuseum med Viggen flygsimulator

F 15/ Flygmuseum ligger på f.d. Hälsinge flyflottiljs område som numera är Flygstaden.

Flottiljen sattes upp 1945 och var en viktig del av kommunen i över 50 år tills den las ner 1998. Som museibyggnad används en av hangarerna på före detta 1. kompaniet. Flygplanhallen innhåller i huvudsak de krigsflygplan och skolflygplan som funnits stationerade på F 15. Utställningen visar också en stridsledningskedja från målupptäckt till insats.

Museet har en Viggen flygsimulator som ger en helt fantastisk flygupplevelse med en bildskärm på cirka 35 kvadratmeter. Dessutom finns en mindre flygsimulator för de yngre besökarna.

Simulatorflygning 30 eller 60 minuter kostar 350  respektive 700 kronor. I den totala flygtiden ingår även kortare utbildning på 10-15 minuter i hur man hanterar flygsystemet. Flyginstruktören sitter med hela flygpasset och hjälper till så att du får en angenäm upplevelse av att vara stridspilot.

Bokning av flygsimulatorn kan göras via e-post på:

f15flygsimulator@outlook.com

eller per telefon 0270-142 84. Mer information på http://www.soderhamnflygmuseum.se/